Znajomosc jezyka francuskiego deklarowalo ankietowanych

Tłumaczenia, bez sensu na ich charakter, wymagają niewątpliwie doskonałej nauce języka obcego wraz spośród jego kontekstem kulturowym. Są jednak tłumaczenia, jakie uczęszczają do mniej stresujących, mniej trudnych a takie, które pragną od tłumacza zaangażowania stu procent siebie, i jakie jednocześnie zbierają się z ogromnym stresem. O jakich tłumaczeniach mowa? Są to tłumaczenia konsekutywne.

Cóż toż takiego?

Tłumaczenia konsekutywne chodzą do grup tłumaczeń ustnych. Już tenże ten fakt chce od tłumacza dużej sile na stres. Tłumaczenia takie liczą na tym, że najpierw przemawia mówca, i jeżeli on milknie, tłumacz przekazuje słuchaczom tę samą treść, ale przełożoną już na język docelowy. Oczywiście mówca doskonale zdaje sobie sytuację z tego, że musi wyglądać odpowiednie przerwy, adekwatnie do ostatniego, czy tłumacz ma do dyspozycji informacji a z nich zwraca tłumaczenie, czy też jedynie słucha, ma oraz na zasadzie tego, co zapamiętał, przekazuje przełożoną treść.

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-wybuchowe/uziemienia/newson-gale-earth-rite-rtr/

Czyli takie tłumaczenia są łatwe?

Z gwarancją nie należą do dobrych, choćby nawet przekładana podstawa była jednoznaczna, niespecjalistyczna. W współczesnego rodzaju tłumaczeniach należy uwzględnić fakt, że tłumacz musi znać perfekcyjnie język. On nie przechodzi do dyspozycji słownika, jak jego koledzy, którzy stoją w biurze i uczą jakieś dokumenty. Nie planuje jeszcze momentu na zastanawianie. Przekład pragnie być spełniony tu a teraz. Niestety w porządku umówionych 24 czy 48 godzin. Ale tylko na bieżąco przed słuchaczami. A tłumacz pragnie żyć nie tylko osobą doskonale znającą język, ale także opanowaną, odporną na stres i dobrze zapamiętującą to, co słyszy.

Tłumaczenia o charakterze konsekutywnym są trudne. Jednak są i osoby, które sztukę takiego tłumaczenia doskonale pojęły. W Polsce mamy rzeczywiście wielu wielkich tłumaczy, którzy swoje zadania tworzą na najwyższym stopniu. Spotykamy ich przy innego rodzaju spotkaniach biznesowych, konferencjach prasowych, czy negocjacjach.