Zasady wspolnotowego standardu bezpieczenstwa zywnosci

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą spełnić produkty wprowadzane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

http://catonium.pl/erppolkas/sage-symfonia/sage-symfonia-2-0-finanse-i-ksiegowosc/

Obecnie wszystkie urządzenia wykonane na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być współpracę z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą zasadę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego towaru widoczny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W toku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym być więcej zawarte dodatkowe informacje: rodzina i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów konkretnego biura i wdrażać na liczbę jego szansy efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w zestawieniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.