Worki filtracyjne producent

Odpylacze workowe, dzięki wysokiemu wyborowi w stronie worków filtracyjnych z innych środków oraz o przeróżnym typie oraz dużym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i zamykanie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, w jakim stoi kłopot z czarnym powietrzem dochodzącym w ciągu przemysłowym.

Bardzo proste - filtry modułowe, które odczuwane są zwłaszcza w branży drzewnej i meblarskiej, znacznie dokładnie pełnią naszą rolę również przy odciąganiu różnych rodzajów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W prywatnej możliwości posiadamy także wielkie jednostki modułowe mogące służyć wielkie hale produkcyjne kiedy również słabe odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla poszczególnych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów określają się dużą powierzchnią filtracyjną. Wykorzystywane są do starych i lekkich pyłów. Odpylacze kasetonowe są wykorzystywane w filtracji przemysłowej o małych stężeniach pyłów. Z pomocy na bliską strukturę posiadają dużą powierzchnię filtracyjną.

Znacznie długa skala proponowanych odpylaczy pozwala nam dobry dobór maszyny do spraw klienta. Więcej danej o swej ofercie można otrzymać na krajowej stronie internetowej lub stykając się z nami bezpośrednio.

Oferowane przez nas urządzenia odpylające są proste w grup przeciwwybuchowej co świadczy, iż to odpylacz wykonany razem z przepisami zawartymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry płynące z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z nowoczesnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki swojej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości stosowania różnych formie, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie i w Twojej głowie wykonanie i da utrzymać w nim czystość, oraz w ciągu zimy w porządku recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.