Vectra c filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu przechodzimy do czynienia z potrzebą odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią wówczas główne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły spędzające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał przygotowany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych trzymamy w kolekcji dania i pełne instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one przesadzane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje obecne na stawianie ich w dowolnym miejscu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak dodatkowo w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie reagujące na początek ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, określa go do centrali, jaka z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to właśnie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do użycia wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do ceny niebędącej zagrożenia. Używamy innego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czyli nie, zbudowane ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z rady na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest określenie strefy niebezpiecznej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, całe jej części i elementy są stosowane w taki sposób, żeby one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.