Urzadzenia przeciwwybuchowe ex

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które łączone stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych czy ich podzespołów i ilości.

W klubie ze bogatymi rozbieżnościami w dziale bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych wartości w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na dużo popularniejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są oddane do czynności w ostatnich dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do służby w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obrębie ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na znaczeniach, na jakich potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym być właśnie oznakowane i przejść szereg testów, jakie mają na planu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza przyjęła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy oraz oznaczania tego pokroju urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tu.