Tlumaczenie programu komputerowego

XXI wiek to duży rozwój zapotrzebowania na drugiego rodzaju tłumaczenia. Nie da się przy tym przejść obojętnie wobec faktu, jak dużą rolę odgrywają obecnie lokalizacje oprogramowania. Co zamyka się pod tym zrozumieniem?

http://www.polkas.pl/Pl/aktualnosci/pakowarka_multivac_c_500/

Szereg działań dostosowujących dany materiał do potrzeb naszego rynku, które zajmują m.in. tłumaczenie oprogramowania, a zatem umiejętne przetłumaczenie artykułów i dokumentacji oprogramowania na określony język, a też dobranie go do ostatniego języka. Zbiera się więc z takimi postaciami jak dostosowanie formatu dat, bądź systemu sortowania liter w alfabecie. Profesjonalna lokalizacja oprogramowania wymaga zaangażowania tłumaczy specjalizujących się w terminologii IT, a ponadto programistów i inżynierów. Kompetencje językowe idą w parze z informacją i naukami związanymi z organizmami ERP, SCM, CRM, programami wspomagającymi planowanie i pracowanie, czy oprogramowaniem bankowym. Rzetelna lokalizacja przenosi się na spektrum możliwości dotarcia z oprogramowaniem na rynek zagraniczny, natomiast wówczas pewno się znacząco przełożyć na cały sukces firmy. Wprowadzenie towaru na rynki światowe wiąże się jeszcze z internacjonalizacją produktów. Czym inni się to z lokalizacji? Internacjonalizacja toż po prostu adaptacja produktów pod wymogi potencjalnych użytkowników bez uwzględnienia odmiennych specyfik lokalnych, gdy lokalizacja gromadzi się przede wszystkim na tym, by odpowiedzieć na zlecenie określonych rynków, łączy się na ważnych potrzebach danej lokalności. Stąd te lokalizacja przeprowadzana jest specjalnie dla każdego rynku, a internacjonalizacja jednokrotnie dla danego towaru. Oba procesy dodają się jednak wzajemnie a przy poważnych planach działających rynków globalnych - warto rozważyć o zastosowaniu obydwu. Pomiędzy pozycją i internacjonalizacją występują zależności, jakie należy wziąć pod uwagę przy spełnianiu owych procesów. Przed rozpoczęciem lokalizacji powinno powstrzymać się internacjonalizację. Warto o tymże mieć, ponieważ dobrze wykonana internacjonalizacja znacząco skraca czas wskazany w toku lokalizacji, co wydłuża okres, który można poświęcić na stosowanie materiału na plac. Gra tym, dobrze przeprowadzona internacjonalizacja odnosi się z pewnością korzystnego wprowadzenia towaru na place docelowe, bez ryzyka przerabiania oprogramowania już po ukończeniu etapu lokalizacji. Rzetelne lokalizowanie oprogramowania pewno istnieć środkiem do sukcesu firmy.