Szkolenia pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi

suszarnia fluidalna

W sukcesu, gdy czerpiemy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie – gdy korzystamy z pomocy lekarza, który nie mówi w polskim języku, natomiast w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam potrzebna przy dalszym pomaganiu w pozostałym kraju, warto odnieść się o przetłumaczenie tekstu przez specjalistę.

Osoby interesujące się tłumaczeniami medycznymi w Warszawie posiadają, najczęściej, wykształcenie medyczne – są czynnymi lekarzami, osobami, które odbyły uczelnie na celach powiązanych z farmacją, biologią, chemią. Mają dobre certyfikaty, które potwierdzają wysoką znajomość języka. Przeważnie są native speakerami, bądź pracowały staż za granicą. Posiadają odpowiednie przygotowanie: także od ściany językowej, kiedy zaś są w stopniu zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Ważna jest także weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, sprawdza czy tekst ma wysoką klasa i – co najistotniejsze – nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, jakie się najczęściej tłumaczy to sprawa choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na poszukiwania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stanie niepełnosprawności,historia leczenia – jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to i tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych traktujących o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, lub nawet programów w których są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z jakich się oddaje to rzeczywiście angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja zwraca się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy wąskiej prac tym łatwo otrzymuje się z uwagi native speakera.