Szatkownica g11

W poszczególnych przedsiębiorstwach a instytucjach zwraca się lub magazynuje się substancje, jakie mogą stanowić ostrożne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą więc w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do spełnienia oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na terytoria oraz miejsca, gdzie pojawia się największe prawdopodobieństwa wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym istnieć więcej określone w dalach i mieszkaniach zewnętrznych. Dodatkowo wymaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie klasyfikować i również wskazywać czynniki, które potrafią powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być utworzona na platformie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, połączonych z ofertą zajścia w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem podejmuje się charakterystyki obiektu. Wskazuje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, które potrafią wykonywać do powstawania pożaru lub wybuchu. Produkuje się sposoby i systemy, dzięki którym dopuszczalne będzie ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Podaje się która istnieje liczba substancji palnych, jakie mogą trwać się źródłem potencjalnego wybuchu. Nasuwa się nowe rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.