Szara strefa w polsce 2015

Rozmiar szarej przestrzenie w Polsce stanowi znaczny problem. Nasz kraj zmaga się z nim praktycznie od zawsze, z różnymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wypadamy na tym polu w zestawieniu z pozostałymi państwami dawnego bloku wschodniego, a do starej Europy cały etap istnieje niezmiernie daleko.

Uważam, że szarej strefy nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Dobrym systemem jest edukowanie społeczeństwa, a to konsekwentne uświadamianie, że podejmujemy w ramach grupy i że to, co jest dla wspólnoty dobre i nam tymże przynosi korzyści. Co dużo trzeba odzyskać zaufanie pracowników do państwa – dużo rzuca się, zwykle w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy zwracają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o naszych drogach zupełnie wydały na aktualności. Podobnie politycy prezentujące takie postępowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się niestety z dużym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich docieraniem nie dziwią się nad tym, co właściwie właściwie się za nimi ukrywa.
Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą wyjście na to, żeby obejść system. Mają tu zresztą wsparcie wielkiej grupie naszych użytkowników, którzy mimo kampanii społecznych, narzekających na punktu bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki traktują jako bandycki haracz, i tenże paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z obecnego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro egzekwowanie tych konsekwencji będzie trochę skuteczne?
Mimo wszystko sprawa nie jest dość aż tak zła, kiedy można aby na bazie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do małżeństwa oraz do siebie nawzajem rośnie – proces ten zachodzi powoli i nieregularnie, jednak biorąc pod uwagę te dwadzieścia sześć lat, tendencja jest prawdziwa. Myślę, że wraz z wzrostem finansowym i wewnętrznym kraju coraz mniej ludzi będzie dawało się rządzą krótkoterminowych zysków, a coraz więcej – elementarną uczciwością. Nawet jeśli dają się tąpnięcia, jak ta zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że mamy mądry, choć bardzo doświadczony naród oraz nie zniszczymy tego, co zbudowaliśmy po roku 1989. I że Polska jeszcze będzie przy Europy niż Rosji.