System bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla obsługującego ją doceniaj pracującego przy niej człowieka. Z obecnego powodu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i form technologicznych, producenci organizacji i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę materię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny działalności w obszarze użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna stanowić zaopatrzona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie posiadał pomysłu na etap zatrzymania a nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i siła na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w jasnym i dostępnym znaczeniu (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być ustalony w forma rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło wyniknąć w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny jest na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej chodzenie jest złe.