Strefa zagrozenia wybuchem obliczenia

W środowiskach, w których potrafi wystąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz również oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodę z zapisanymi w niej normami jest obecnie wymogiem dostarczanym do producentów tego modelu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, kiedy i ilości.

Każdy sklep, bez względu na kontynuowaną kampanię, powinien być wyposażony nie jedynie w najdoskonalszej jakości urządzenia niezbędnego do systematycznej pracy, lecz i odpowiednio dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie i zdrowie osób zatrudnionych. Dopiero na sprawy tego rodzaju budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka wartość, jak również odporność użytych w nich elementów.

Możemy napotkać się na nowe typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a też maszyny do specjalnych zastosowań, w obecnym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i nowego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich jest ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w propozycji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a też podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a też modele, które są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo pomocna wydajność oraz jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w zakładach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych i wyjątkowych budują się na wykonywaniu centrali wentylacyjnych dobranych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.