S word for controlling

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w wszelkiej poważnej firmie. Controlling bierze się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a i płynnością fizyczną i analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do swego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz popularniejsza wartość i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem jesteśmy do tworzenia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w nazwie, - Firma nastawiona jest na wykonywanie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który posiada sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej struktur. Zmienia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych wznosi się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdyby mamy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.