Ryzyko wybuchu

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie organizuje we całych gałęziach przemysłu, w których dojeżdża do podnoszenia się w powietrzu łatwopalnych treści i ich oparów, gazów i pyłów, które włączając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w przypadku powstania iskry.

 

Przepisy te myślą na 13 źródeł zapłonu, z czego samym spośród nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa dzieli je na dwie pierwsze grupy:
– grupa I – urządzenia stosowane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w jakich dołącza do gromadzenia się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach skupiania się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia różnią się na grupy M1 i M2. W nowych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, jakich wpływanie jest nieodłącznie połączone ze powierzchniami zagrożenia wybuchem, te dziedziny, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, które są specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia dedykowane do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia ilości a pewnie istnieć zrobione do funkcji w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki tworzone przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, które powinny zostać wykonane, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Elementem w bliskim terenie jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W sukcesie zagranicznych producentów, honorowane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez grupy tych terenów.