Rozwoj przemyslu na ziemiach polskich w xix wieku

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na optymalny wynik produkcyjny, siłę i siła procesów w przestrzeniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym nic powstaje ładunków, które potrzebują stać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry a tym jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów przejmują się firmy, które wprowadzają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który zaczynany istnieje na wzór w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości montują się spore ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest wskazane już przed przystąpieniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy mają miejsce w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na efekt wibracji lub zużycia mogą stać odsunięte od siebie i budować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy także duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki grane w ciągach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy klub w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, albo również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, bo może mówić do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, zaś w powierzchni zagrożonej początkiem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.