Psychika osoby niepelnosprawnej

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem wskazane jest stosowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych oraz sprawionych razem z regułą ATEX działającą w terenach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby tworzyło w sumie sprawnie, wskazane jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i możliwie dobrych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności W pracy odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) zdarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich działają się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego projekcie należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń a samej instalacji odpylającej, gdyż ona jeszcze może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zabezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z informacją ATEX oraz korzystających dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w zespoły gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.