Przeciwpozarowy proz

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest formą ochrony aparatów procesowych przed szkodliwymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedziny aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną wartość to występuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich założeniem do otoczenia dostarczane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo pewno istnieć kierowana w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Daje się kilka nowych sposobów urządzeń, które potrafią stanowić zwracane w zakresie bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią obecne w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona systemów przed skutkami wybuchu, która przebiega w relacji odciążenia wybuchu. Znajduje on zastosowanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie zapewne stanowić z powodzeniem zastosowane zarówno w takich insolacjach, w jakich występuje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w terenie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Że żyć zastosowany w sferze sanitarnej zaś w procesie sterylizacji. Urządzenie prawdopodobnie żyć czyszczone metodą SIP/CIP