Pomoc w rozwoju firmy

Firmy zajmujące się pracą czy same sprzedażą produktów posiadają co kilka jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i półproduktów. Oba skoncentrowane są na dobrym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego strukturze należy dokładnie określić jego rolę. Wszystek spośród nich powinien ściśle nawiązywać do pierwszych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja oraz dystrybucja. W końca polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych materiałów oraz wyrobów. Jednym spośród nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to system do uprawiania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa stanowi wyjątkowo intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace powiązane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z głównymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak prowadzić kartoteki towarowe? Jak dodać nowy towar? Jak wykonać wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest osiągany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu robiony jest towar z konkretnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno krajowych i obcych w końcu jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM informują o przesunięciach między magazynowych. W lekki i przejrzysty rozwiązanie możemy wykonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, zwracającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych artykułów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy wiedze jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można jeszcze posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i przejrzysta dokumentacja przyczyniają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w korporacji.