Para wodna jest skladnikiem powietrza

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Dopasowuje się ją jeno w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych przestrzeniach nie daje pożądanych rezultatów. Para ma mały ciężar dobry natomiast w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, jakie potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy zapewne istnieć kierowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w odpowiedź z wodą w danych warunkach temperaturowych. Nie pozytywne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej sprawne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona tylko w tych pomieszczeniach, co do których zajmuje się pewność, że nie spędzają w nich mieszkańcy. Z pomoce na szerokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być dotkliwa dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.