Odpylanie spalin z kotla

Dlaczego trzeba odpylać?
Proces odpylania powinien stanowić osiągany we wszystkich pomieszczeniach, w których stanowi pewne zagrożenie wybuchem pyłu, który stanowi przechowywany i transportowany. W ciągu odpylania kieruje się specjalne odpylacze, jakie są indywidualnie dobierane i projektowane do konkretnej instalacji. Dobieranie i projektowanie następuje w twórz uwzględniający analizę ryzyka.

Proces odpylania
Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi element całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy i zabezpieczenia, które mają za zadanie zabezpieczać przed przejściem fali uderzeniowej.
Podstawowym zadaniem odpylania atex jest stworzenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu ważna będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego stanu, jaki będzie wygodny zarówno dla personelu, jak i dla urządzeń i systemów.
Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do wykonania zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń zwraca się m.in tłumienie wybuchu.

Tłumienie wybuchu
Najbardziej efektywna metoda ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego wybuchu to plan tłumienia wybuchu. W zestaw całego systemu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do zabiegu urządzenia poddanego ochronie. Celem wtrysku jest ograniczenie wybuchu. Reakcja wymaga być błyskawiczna. Tworzona stanowi w tysięcznych częściach sekundy.

Rodzaje odpylaczy
Na placu dostępnych istnieje sporo różnych sposobów odpylaczy, w ostatnim głównie odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.