Odpylacz wodny

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) spędza w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla małych oraz rozległych instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany produkt jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest wysyłane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są otwarte w czasie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w ciągu wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co sprawia, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega przemieszczaniu się wentylatora po zakończeniu, co czyni maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi niezastąpione dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego pracy (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).