Kulinaria slaskie

W moc obiektach przemysłowych istnieją strefy wybuchu (Ex). Atmosfera grożąca eksplozją znajduje się prawie wszędzie, szczególnie w przemyśle. Wiele materiałów przydatnych do przeprowadzenia procesów pracy jest palnych lub zagrażających wybuchem. Najwięcej w sektorze chemicznym, petrochemicznym lub spożywczym, a co za tym idzie, tam stopień ryzyka jest najczystszy.

Ze względu na złe skutki wybuchu niezbędne jest podjęcie właściwych kroków, by temu zaradzić. Drinkom z nich istnieje explosion safety system, czyli system zabezpieczenia przed wybuchem. Prawidłowo funkcjonujący organizm pozwala na tłumienie, a nawet izolowanie eksplozji. Najmodniejsza a najspokojniejsza jakościowo technologia pomiarowa trzyma w systemach przemysłowych funkcję ochronną. Chroni ona ponieważ w kapitalny sposób instalacje przemysłowe przed ich uszkodzeniem. Kalibracja tych sposobów jest dokładnie w pojedynczych urządzeniach (kalibratory przenośne). Głównym zadaniem systemów zabezpieczenia jest redukcja ciśnienia powstającego podczas wybuchu do formatu nie powodującego zniszczenia dania bądź obiektu (dekompresja). Doskonale dodają się one do zabezpieczania takich formie jak silosy, zbiorniki, kruszarki, suszarki itp. Normatywne wymagania dotyczące kontroli realizowanej w terenach zagrożenia początkiem są znacznie duże. Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej normą odniesienia jest dyrektywa ATEX będąca o wyposażeniu i prac systemów zabezpieczających. Zaczyna ona podział obszarów niebezpiecznych i uważa pod uwagę potencjalne zagrożenie (źródła zapłonu elektryczne i nieelektryczne), albowiem badania wykazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu dopiero w 50% przypadków. W związku z ostatnim, zawarcie w zasadach zagrożeń tylko elektrycznych było niewielkie do osiągnięcia zadowalającego stopnia ochrony. Eksplozja że stanowić natomiast stworzona przez czynniki takie jak np. gorąca nawierzchnia. Zaopatrzenie w porządki bezpieczeństwa przed wybuchem, dobre z zasadą ATEX pragną stanowić więcej odpowiednio oznakowane, a dokładniej znakiem CE oraz znakiem Ex w sześciokącie (ochrona przed wybuchem). Mimo, że urządzenia i systemy ochronne są ciągle udoskonalane, to jednak zawsze wiele zależy od człowieka, jego domeny i nauki - szczególnie w dużych sytuacjach.