Krajalnica po niemiecku

Wszystek gość jest doskonały. W społeczeństwie stanowimy grupę, część pewnej ogólnie przyjętej całości. Ukazujemy się pewnymi podobieństwami, wspólnymi pomysłami na przeróżnego sposobie sfery życia, kojarzy nas ta jedyna sztuka i historia. Nie oznacza to zawsze, że ludzie istniejemy tacy sami. Wspólnota pracowników jest oryginalną grupą, która stanowi zbiorem niepodrabialnych, całkowicie indywidualnych jednostek. Wszystka z głów ma zysk wyższy czy drobniejszy na całościowe funkcjonowanie wspólnoty, każda firma w system mniejszy albo większy przydałaby się do wymiany historii całej rodziny.

Pracowniki są zbiorem indywidualnych jednostek, które zawsze mają pewne cechy wspólne, jakie można ogólnie określić jako system ogólnie przyjętych norm dobrych i pracowania. Co natomiast spowodować w wypadku, gdy pojawiają się w rodzinie osoby dzielące się w styl diametralny? Czym one się charakteryzują? Czy odmienność w obecnym faktu że zostać rozpatrywana w środek pozytywny?

Osoby, które nie potrafią spełnić ogólnie przyjętych ilości i prawidłowo być w społeczeństwie są określane jak starce z zaburzeniami osobowości. Jest wiele sposobów opisanych przez naukowców zaburzeń osobowości, posiadają one jednak kilka wspólnych cech charakterystycznych. Płynie z tego, że osoby posiadające zaburzenia osób będą:

głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań, których naprawa jest łatwo niemożliwa bez powodu na pozycję, w jakiej dana osoba się znajdzie, mała elastyczność reakcji na szerokie sytuacje publiczne i samo, skrajna lub duża różnica w kontaktu do ogólnie przyjętych przez daną kulturę norm, subiektywnie związane z cierpieniem lub trudnościami w powodzeniu życiowych celów.

Jak to widać, wszelkie nowinki w psychice człowieka robią się w momencie, kiedy osoba stoi się istotą samodzielnie projektującą i planującą swoje pomysły, a a w terminie dojrzewania. Zaburzenia osoby są więc niemal trudne do powstania w porządku wczesnego dzieciństwa. Nie wszelkie rodzaje odmienności z grupy oznaczają powstające, bądź obecnie powstałe zaburzenia osobowości. Natomiast te nieleczone mogą utrzymywać nie właśnie do braku adaptacji w społeczeństwie, lecz także do poważnych konsekwencji, nie jest bowiem rzadkością, że osoby narzekające na zaburzenie osobowości popełniają nieświadomie zbrodnie lub odbierają sobie bycie.