Kolposkopia zielona gora

W moc zakładach produkcyjnych i magazynach może istnieć zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, jeśli w ośrodku spotykają się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie zajmują potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, jak w wnętrzach jest za wysoka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami oraz zagrożenie wybuchem pojawia się, gdy w pomieszczeniu dotrze do powstawania iskry.

Specjalne fabryki i domy produkcyjne przeważnie są dobrze chronione przed wybuchami, a czasami brakuje pomyślunku w środowiskach takich, kiedy na dowód stacje benzynowe, w których ryzyko wybuchowe często prowadzą ludzie, jacy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na gruncie zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna zostać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, lecz także na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków także w mieszkaniach, gdzie szukają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje też w stoczniach, o czym nie każdy z nas wie.

Wyżej wymienione miejsca zawarte są ustawą, która mówi rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele i kobiety zarządzające takimi miejscami muszą wykazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań standardu WE i masa nowych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest tworzonych przez Unię Europejską, przez co przepisy te są naturalnie implementowane do własnego dobra od momentu, kiedy należymy do Wspólnoty. Każdy właściciel zakładu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a także pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w jakich może przybyć do wybuchu.