Klasyfikacja zagrozen militarnych

Każde przedsiębiorstwo, w którym montuje się technologie połączone z łatwością wystąpienia zagrożenia wybuchem, jest przymuszone do posiadania certyfikatu zabezpieczenia przed wybuchem. Przepisy prawa wymagają również, żebym taki materiał został podpisany przez pracodawcę np. dyrektora zakładu, prezesa, właściciela przedsiębiorstwa itp.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem jest znany przez przepisy prawa unijnego oraz przez wewnątrz krajowe normy. Ściśle określone zasady precyzują co powinno się odnaleźć w tekście, w jakiej kolejności poszczególne dane powinny być wystawiane do wiadomości.

Dokument podzielony jest na trzy części.

Pierwsza z nich wyobraża ogólne porady dotyczące zagrożenia wybuchem. Precyzyjnie pokazuje się trwające w biurze przestrzenie zagrożenia wybuchem. W współzależności od norm i sile zagrożeń przygotowuje się klasyfikacji przestrzeni na strefy zagrożenia wybuchem. W centralnej stron dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dostaje się również krótkie zestawienie będących środków ochrony.

Inna stronę dokumentu zawiera wyczerpujące informacje, połączone z opinią ryzyka i ryzyka wybuchu. Precyzuje się sposoby zapobiegania wybuchowi oraz poleca się na granic ochrony przed zgubnymi skutkami wybuchu. Druga cześć precyzuje również techniczne oraz organizacyjne środki ochrony.

Trzecia część dokumentu chronienia przed wybuchem produkuje się z danej oraz dokumentów uzupełniających. Znajdują się tutaj protokoły, świadectwa, potwierdzenia i formy. Najczęściej są one wskazywane w organizacji uporządkowanego wykazu lub zestawienia bez załącznika.