Kasy fiskalne zmiany w przepisach

Razem z uprawnieniem do kraju roku 2014 podmiot, którego sprzedaż na sytuację osób fizycznych nieprowadzących działalności finansowej oraz rolników ryczałtowych nie przekraczała 20.000 zł rocznie, nie był zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących. Jak przemieniły się te przepisy? Czy kasa fiskalna w fabrykach gastronomicznych jest odpowiedzialna?

Od roku 2015 powyższe przepisy przestały mieć użycie do osób skupiających się prowadzeniem małych barów, lokali z przygotowywaną żywnością oraz budek z „fast foodami”. W nauka obowiązujących przepisów prawa tego nie bierze się również wobec podmiotów oferujących usługi połączone z wyżywieniem w dużych placówkach gastronomicznych. Chodzi tutaj także o te, które świadczą nasze usługi sezonowo. Podobna sprawa istnieje w przypadku podmiotów zajmujących się przygotowywaniem żywności dla zewnętrznych odbiorców. W kontakcie ze zmianą przepisów w 2015 roku, na dobę dzisiejszy wszyscy podatnicy trudniący się usługami gastronomicznymi są bezwzględnie zobowiązani do wykorzystywania kasy fiskalnej przy sprzedaży. W owej pozycji nie ma znaczenia wielkość lokalu, czy jest więc absolutna restauracja, lub i mały bar, czy pracuje sezonowo czy cały rok. Przedstawiania nie posiada jeszcze wysokość osiąganego dochodu. Na uwadze należy mieć fakt, że ustawodawca pomyślał o czasie na wprowadzenie takich kas w branży gastronomicznej. Stąd też kasę wpisującą w domu gastronomicznym potrzeba było wprowadzić najpóźniej przed dniem 1 marca 2015 roku. Do tego dnia kasa musiała być teraz zafiskalizowana, zaprogramowana, zdolna do produkcji, a i zgłoszona do urzędu skarbowego.  Kasa powinna też być zainstalowane oprogramowanie dla gastronomii, z drugimi stawkami VAT dla artykułów z pozostałych kategorii.  Był to ważny powód do wykorzystania z 90% ulgi na zakup kasy rejestrującej.

W wypadku oferowania usług gastronomicznych, jeżeli do 31 grudnia 2014 roku podatnik nie przekroczył limitu obrotów (20 000 zł), kasę fiskalną musiał wprowadzić najpóźniej w swojej działalność 1 marca 2015 roku. Jednak, gdy podatnik prowadzący małą gastronomię przekroczył limit obrotów do zrezygnowania z kasy fiskalnej przed 1 stycznia 2015 roku, jednak nie w grudniu jedynie w listopadzie, to kasę fiskalną musiał wpisać do 1 lutego 2015 roku. Na uwagę zasługuje także fakt obowiązku wprowadzania kas fiskalnych dla lokali gastronomicznych otwartych po 1 stycznia 2015 roku. Teraz w obecnych lokalach kasę rejestrującą należy przedstawić w rozwoju 2 miesięcy oczekując od końca miesiąca, w jakim stała stworzona pierwsza usługa gastronomiczna.