Kasy fiskalne z ekranem dotykowym

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język ojczysty a dopiero wybrani spośród nich rozumieją drugi język na tyle dobrze, aby móc usuwać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych że się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może wynosić przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język zrozumiały dla innych uczestników wydarzenia. Istnieje to droga określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla pozostałych tłumaczy artykuł na język dostępny dla własnych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do manewru znanego pod tytułem retour, a zatem tłumaczenia z języka ojczystego na ci język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada tylko pewien lub dwóch tłumaczy, to tłumaczą oni z omawianego języka na swój styl aktywny, który zapewnia następnie jako pivot dla pozostałych szkoli z kolejnych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej liczbie kombinacji językowych i pozwala zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z różnego tłumaczenia i znacząca różnica w toku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez klientów. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, iż widać toż żyć wysoce uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź prowadzi. Poprzez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sprawy, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmian druga połowa publiczności czyni właśnie to jedyne, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na nasz styl.