Kasa fiskalna ipad

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które dostarczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, a nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do początku może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest robiona, przetwarzana i przechowywana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zwykle w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Unii Europejskiej, a wykorzystywanego w towarzystwie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wpisania w utrzymanie dyrektywy ATEX wszystkie tego rodzaju urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX również być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wykorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób postępujących w gronu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest brana do sprzętów będących swoje źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i szerszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest koniecznym rozporządzeniem, to wśród korzyści pochodzących z zajęcia się temu typowi można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w biznesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy oraz osób dorosłych.