Jak izolowac kanaly wentylacyjne

W wnętrzach o wielkim zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, stanowi niemałe prawdopodobieństwo wybuchu. A w jakimś przedsiębiorstwie przemysłowym wymagane są instalacje zgodne z poradą atex (atex installation), które zajmują zbyt zadanie zwolnić z pomieszczeń pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jak głęboko być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w perspektywy ramion samonośnych, ssaw i okapów umieszczonych w mieszkaniach zagrożonych. Należy pytać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które spędzą z podłogi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać instalację a nie doprowadzać do odkładania się w mieszkaniu sporej dawki zanieczyszczeń. Instalacja odpylania winna stanowić uziemiona, nie spędzać w sobie ładunków elektrostatycznych co prawdopodobnie wywołać iskrzenie i wtedy wybuch. Kanały odciągowe są być zrobione ze zwykli o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny sugerować się erozji. Wykorzystane w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, uważają za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Doskonałym zwyczajem jest lokowanie w budowach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, obecnie na początku taki system przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to powinno być dobre i zgodne z poradą atex. Układa się także śluzy, które są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy ważne i układy samoczyszczące zbyt długie natężenie pyłu w instalacji. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń wciąż są pomieszczeniami dużego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie wartości a są dobre z określonymi dyrektywami, powinno tam żyć jak niewiele gości a wtedy dopiero osoby, które w takich mieszkaniach pracują. Przestrzeganie wszystkich myśli i konwencji jest sprawą najważniejszą, a usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie meble i akcesorium objęte dyrektywą atex mają bezpośrednie ulubione oznaczenia i certyfikaty otrzymujące się w środowisku pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, dzielimy na dwie grupy: postępujące w górnictwie, siedzące w dziwnych miejscach. Ta szczególnie istotna zasada chroni wszystkie przedsiębiorstwa.