Instytut psychiatrii i neurologii telefony

Samą z prawdziwych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest oglądający się już w Stolicy, otwarty w 1951 roku z racje grup psychiatrów i neurobiologów, w współczesnym świetnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w rozmiarze badań naukowych i szkoleń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne doświadczenia w obrębie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w granic kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w charakterze tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), szkolenia i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Leczenia Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują czyste a piekielnie silne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i robione leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z dużymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a tenże budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Niewielka część łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych oraz zapewnienia komfortowych warunków leczonym to dopiero część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od “zasobności resortowego portfela”. Żyć potrafi, w szybkiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł prowadzić swoją misję leczenia od froncie do tyłu.