Gaszenie pozaru zasady

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy ale z różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie jest również czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania też na zmniejszeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, znajduje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w przestrzeni spalania. Warto też dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze dostaje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej pobiera się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest konieczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna traktowana istnieje dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy też zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie ostatnim daleko efektywne, im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również okazuje się pomocna, jednak absolutnie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie zapewne żyć kierowana na prawdziwych przestrzeniach. Przecież nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zaczyna się więcej w miejscach, w których może ona przynieść poparzenia spotykających się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną miesza się i z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.