Gaszenie pozaru po niemiecku

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest więc najzwyklejszy a najbardziej powszechny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co reaguje z wodą. Z serii proszki gaśnicze mają największe użycie. W relacji od posiadanego składu mogą być brane do gaszenia niemal całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najwspanialszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa proste powołanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne służenie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Że stanowić wykorzystywana w przypadkach płonięcia tych jedynych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą polega na tym, że wodę można przesadzać w pewnym miejscu, a parę zdecydowanie w cichych mieszkaniach o kubaturze nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W ogromniejszych mieszkaniach działanie pary ujawnia się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów wskazana istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do dalekich substancji, a również prawdy ich zużywania i wyrażania w region pożaru.