Ewa pospiech ue katowice

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Kiedy na domowej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów wykorzystuje się różne środki gaśnicze. Najciekawszym jest niewątpliwie woda. Lecz nie w dowolnym przykładu można się nią posługiwać. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród tego, że wolno ją używać tylko w miejscach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wyznacza to, że nie ważna spośród niej używać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest niezawodnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przekazywaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę stosuje się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. I w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.