Egzaminy certyfikowane

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, konieczne jest brani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach funkcjonujących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych narzędzi w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w rozmiarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszelkich organizmów kontroli przeciwwybuchowej, stosowanych w kontraktu z pracą morską, naziemną i podziemną.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/terminal_fiskalny_posnet_thermal_hd/Posnet THERMAL HD - kasa fiskalna Polkas Kraków

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak i elementy kontrolne, które siedzą w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania wybierające się w takich strefach powinny posiadać dobre certyfikaty, też jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt brany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unie drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są toż w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na wzór w sektorze drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca wykonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zamkniętymi w zasadzie, powinien być stworzony zgodnie z ustalonymi w niej podstawami, co w realizacji jest jechać do zminimalizowania ryzyka wybuchu i podniesienia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców oraz urządzeń (i środowiska) grających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.