Dyrektywa ue kredyty hipoteczne

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do produktów oddanych do rzeczy w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania używające się nie właśnie do bezpieczeństwa a i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też powiązane z ostatnim każde procedury oceny w centralnej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, aby mógł stanowić zwracany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W początkowej części wydobywają się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część łączy się do urządzeń, które daje się w wyjątkowych miejscach, ale które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń grających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania można z możliwością odkryć w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do aktywności w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić wyraźny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub same narzędzia w sensie zapewnienia zgodzie z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.