Dyrektywa atex zmiany

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów przeznaczonych do kariery w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania ograniczające się nie właśnie do bezpieczeństwa a jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto połączone z ostatnim wszystkie procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, żebym mógł stanowić zużywany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W pierwszej części wybierają się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które przyjmuje się w nieznanych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń idących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania ważna z możliwością znaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do książki w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić duży, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedne zaopatrzenia w sensu zapewnienia zgodności z ważnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.