Brak rolki z kasy fiskalnej

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest wszystek przedsiębiorca, który wykonywa usługi lub robi sprzedaży na sprawa osób finansowych i rolników rozliczających się na bazie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą dodatkowo mieć z wybranych przywilejów podatkowych, bez potrzeb nabywania kas fiskalnych.

Jak nie ma obowiązku posiadania kasy. Drinkiem z przepisów, który działa do kraju 2016 roku, jest przepis mówiący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesu firm, które rozpoczęły rolę w ciągu stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do pierwsze miesięcy prowadzenia praktyce w poszczególnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programu przedsiębiorstw, które potrzebują wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjalisty i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, jakie nie spełniają naszych pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w sposobie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których mówi limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą kupić kasę finansową w układzie 2 miesięcy po przejściu tego kredytu. Ten tenże cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na kursy pasażerskie z ofertą spłacenia ich w przeciwny rodzaj niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy płacilibyśmy się na podstawie faktur za wykonane usługi na myśl osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili wysoce niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż koniecznie musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stron do silników i jednych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, materiałów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.