Bhp bezpieczenstwo pracy w rolnictwie

Unia Europejska w gorącym etapie zainteresowała się zagrożeniami wybuchowymi w zakładach. Głównie do takich zdarzeń wchodziło w sferach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W projekcie ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady pracowania w takich zakładach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które zakładane są przez właściwie dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać pracodawców i pracowników z prawymi regulacjami w tym poziomie. Ponadto wspomagają zakłady pracy w spraw doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia oraz w badaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy pracownik świadomy jest zagrożenia. Nabywa i umiejętności reagowania i zapobiegania wybuchom.

ATEX wprowadza też nowe oznakowania urządzeń wykorzystywanych w przestrzeniach narażonych na wybuch. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszystkie informacje “nowego rozwiązania”. Informacje te oznaczają iż produkt wypuszczony do gruncie jest gwarantowany w użytkowaniu także nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż artykuł nie zagraża środowisku. Jeśli to producent chce umieścić symbol CE na skutku, musi dokonać te trzy ważne zasady.

Zgodnie z ATEX produkt dedykowany do użytku musi umieć Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten dodatkowy symbol to specjalne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które brane jest do urządzeń i stylów ochronnych również ich codzienni i podzespołów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Wzorem “I” cechuje się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” dania z drugich branż w jakich istnieje ryzyko eksplozji.