Bezpieczny pracownik tuz

Bezpieczeństwo ludzi jest bardzo ważne, a inną atencję należy zdać na pola, w których mieszka duże zanieczyszczenie powietrza rozmaitymi pyłami. Istnieją toż zarówno pyły z czynników organicznych, jak również nieorganicznych. Do ostatnich ważnych można zaliczyć pyły czerpiące ze skór, mąki, zboża lub drewna. Oraz te inne oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali albo kamieni.

Owe zwiększone zapylenie stwarza wielkie zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów pewno stanowić nie tylko ogień, ale jeszcze bardzo rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. Dlatego właśnie istotne jest obowiązkowe odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać jakieś większe skupiska pyłów.
Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z odpowiednim zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, jaki stanowi dobrany z zastrzeżeniami dyrektywy ATEX. Filtry zostają więc urządzone w panele eksplozyjne chroniące filtry i pełne urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają powtarzanie się płomienia powstającego wewnątrz instalacji po wybuchu pyłu w filtrze. Instalacja ATEX bywa także zaopatrzona w podobni system dodający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. “Atex installation” odpylająca winna być uziemiona dodatkowo nie może sprawiać się do robienia ładunków elektrostatycznych, ponieważ istnieje ryzyko wywołania iskry zmierzającej do wybuchu. Zawory celkowe są dodatkowe elementy zabezpieczające w budowach ATEX. Ich pewną wadą jest wytrzymałość na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w sezonie eksplozji, a priorytetowym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który umieszcza się w filtrze.