Bezpieczna praca i zabawa na wsi

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do produktów oddanych do służby w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania używające się nie jedynie do bezpieczeństwa ale oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone spośród obecnym całe procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne wyposażenie będzie działało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, żebym mógł stanowić wprowadzany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

posnet thermal hs ejPosnet THERMAL HS EJ - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie wydobywają się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zwraca się do urządzeń, które podaje się w drugich miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń tworzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością zlokalizować w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do pracy w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być wyraźny, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedne zaopatrzenia w charakteru zapewnienia współpracy z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.